Ενιαία Αναζήτηση

Μία ακόμη υπηρεσία που αναπτύσσει το ΕΚΤ, αρχικά για τους δικαιούχους των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", είναι η εγκαθίδρυση ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο, ώστε να αναδεικνύεται πολύτιμο υλικό και να καθίσταται αναζητήτιμο απο το ευρύ κοινό. Με αυτό τόν τρόπο διασφαλίζεται και  η δυνατότητα επανάχρησης αυτού του περιεχομένου.

Τι είναι η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Ψηφιακού Περιεχομένου;

Η Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Ψηφιακού Περιεχομένου πρόκειται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο, διασυνδέοντας τα μεταδεδομένα του ψηφιακού υλικού του κάθε φορέα που συμμετέχει με το ψηφιακό υλικό καθαυτό, στο σημείο σταθερής απόθεσής του. Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται στους φορείς, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν την υπηρεσία Αποθετηρίου SaaS του ΕΚΤ. Υποστηρίζεται από δράσεις συσσώρευσης του περιεχομένου, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας για την απόθεση και διάθεση ανοικτών ψηφιακών δεδομένων και μεταδεδομένων.

Γιατί να χρησιμοποιήσω την Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης Ψηφιακού Περιεχομένου;

Η δημιουργία ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο:

  • αναδεικνύει υλικό που δεν είναι εύκολα ευρέσιμο από τους χρήστες
  • επιτρέπει την επεξεργασία και τον εμπλουτισμό της πληροφορίας με ελεγχόμενα λεξιλόγια, οντολογίες, πολυγλωσσικούς θησαυρούς, αλλά και με επιπρόσθετη έγκριτη πληροφορία
  • ενισχύει την περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση του περιεχομένου.

Η συγκεντρωμένη, έγκριτη πληροφορία θα καταστεί διαθέσιμη, με την κατάλληλη αδειοδότηση, σε χρήστες-δημιουργούς που ενδιαφέρονται να τη χρησιμοποιήσουν περαιτέρω, για την ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, την ψυχαγωγία.

Μέρος των μεταδεδομένων του ψηφιακού περιεχομένου θα καταστεί διαθέσιμο στη  Europeana, την Ευρωπαική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η ελληνική παρουσία στην ευρωπαϊκή αυτή πλατφόρμα αναζήτησης πολιτιστικού περιεχομένου.