Ήλιος

Το Αποθετήριο Ήλιος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για να περιλάβει το επιστημονικό υλικό (άρθρα, βιβλία, αρχεία ήχου και εικόνας, posters, μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες, εκπαιδευτικό υλικό, τεχνικές εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων, κ.ά.) του ΕΙΕ. Περισσότερες από 4.000 εγγραφές μεταδεδομένων για επιστημονικά δημοσιεύματα είναι ήδη διαθέσιμες, και περίπου 1.000 συνοδεύονται από πλήρες κείμενο. Το Αποθετήριο, (διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά) εμπλουτίζεται συνεχώς και ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθμός των δημοσιευμάτων για τα οποία επιτρέπεται ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.