Βυζαντινά Σύμμεικτα

Επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ. Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες και βιβλιοκρισίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου. Εκδίδεται από το 1966, ενώ απο το 2008 εκδίδεται online και διαθέτει 22 τόμους με Ανοικτή Πρόσβαση. Η διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας του περιοδικού γίνεται διαδικτυακά με την υποστήριξη του ΕΚΤ.

 

Image: 
Πρόσφατες καταχωρήσεις: 

Σχόλια