Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Στις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις του ΕΚΤ μπορείτε να αναζητήσετε  και να διαβάσετε άρθρα από ελληνικά επιστημονικά περιοδικά που διατίθενται σε ηλεκτρονική έκδοση, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΕΚΤ με τους αναγνωρισμένους φορείς έκδοσής τους. Μέσα απο το ολοκληρωμένο εκδοτικό περιβάλλον που αναπτύσσει το ΕΚΤ, θα εκδοθούν πλήθος επιστημονικών περιοδικών που μέχρι σήμερα βρίσκονται σε έντυπη μορφή, καθώς και νέοι τίτλοι επιστημονικών περιοδικών. Ο κατάλογος ηλεκτρονικών εκδόσεων πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιστημονικά βιβλία (enhanced e-books) και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.