Ψηφιακό Περιεχόμενο

Με τον όρο "Ψηφιακό Περιεχόμενο" αναφερόμαστε στην ψηφιακή πληροφορία που διατίθεται σε ποικιλία μορφών (κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.). Χαρακτηριστικά,στοιχεία για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου είναι η μορφή του, το μέγεθος, η συχνότητα ανανέωσης και προσαρμογής του, η κρισιμότητα, η σημασία του, η διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αυτό, οι ανάγκες διανομής του, οι τρόποι ανάγνωσής του και η συμβατότητά του με άλλες μορφές περιεχομένου. Σε μια εποχή που η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αξιόπιστο, ποιοτικό ψηφιακό περιεχόμενο  γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία προϋπόθεση για τη συλλογική πρόοδο, στο ΕΠΣΕΤ μας απασχολούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας ως δημόσιο αγαθό αλλά και τη μακροχρόνια διατήρησή της μέσα από εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα. Το ηλεκτρονικό περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο του ΕΠΣΕΤ αποτελείται από υλικό των αποθετηρίων, των εκδόσεων και των ψηφιακών βιβλιοθηκών και εμπλουτίζεται σε συνεχή βάση.