Η ζωφόρος του Παρθενώνα

Η ψηφιακή αναπαράσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα (www.parthenofrieze.gr) προσφέρει μια εικονική ξενάγηση σε ένα έργο τεράστιας αρχαιολογικής αξίας. Η ψηφιακή εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στον δικτυακό τόπο της ζωφόρου έχουν συγκεντρωθεί και υπομνηματισθεί, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, φωτογραφίες όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου των μουσείων Ακρόπολης, Βρετανικού και Λούβρου, οι οποίες έχουν συμπληρωθεί με τα σωζόμενα σχέδια του J.Carrey (1674) και του J. Stuart (1751).  Το περιεχόμενο της εφαρμογής είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες με τους τίτλους:  Ο Παρθενώνας - Γνωρίστε τη Ζωφόρο - Παίξτε με τη Ζωφόρο. Παράλληλα με την εφαρμογή έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΤ και το Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα (http://repository.parthneonfrieze.gr), ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον αρχαιολόγο-μελετητή, όσο και για τον καθηγητή, τον ερευνητή, τον φοιτητή. Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου έχει ενταχθεί στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.