Κέντρο Τύπου ΕΠΣΕΤ

Στο Κέντρο Τύπου του ΕΠΣΕΤ αποκτά κανείς πρόσβαση μέσα από τον δικτυακό τόπο του έργου. Το Κέντρο Τύπου απευθύνεται τόσο στους χρήστες και στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου, όσο και στα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ. Η ενότητα αυτή συγκεντρώνει πλούσιο υλικό από ειδήσεις και νέα για τις πολιτικές ανοικτής πρόσβασης, τις ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα και την Ευρώπη, την τεχνολογία, την καινοτομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας. Εδώ μπορεί κανείς να αναζητήσει τις εκδηλώσεις του ΕΠΣΕΤ, σχετικές προκηρύξεις και διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του έργου, αλλά και ένα πλούσιο αρχείο από οπτικοακουστικό υλικό για το έργο. Επίσης, ο επισκέπτης αποκτά τη δυνατότητα να ενημερωθεί και να προσθέσει σχόλια για τις δράσεις του έργου, ακολουθώντας την πορεία του μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Σχόλια

Η ψηφιακή αναπαράσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα προσφέρει μια εικονική ξενάγηση σε ένα έργο τεράστιας αρχαιολογικής αξίας. Η ψηφιακή εφαρμογή, αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης - Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στον δικτυακό τόπο της ζωφόρου έχουν συγκεντρωθεί και υπομνηματισθεί, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, φωτογραφίες όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου των μουσείων Ακρόπολης, Βρετανικού και Λούβρου, οι οποίες έχουν συμπληρωθεί με τα σωζόμενα σχέδια του J.Carrey (1674) και του J. Stuart (1751), με σκοπό να αποδοθεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του συνόλου. Η ‘Ζωφόρος του Παρθενωνα’ αποτελεί ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο του ΕΚΤ και ταυτόχρονα ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο για τον αρχαιολόγο-μελετητή, όσο και για τον καθηγητή, τον ερευνητή, τον μαθητή. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής εφαρμογής είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες με τους τίτλους:  Ο Παρθενώνας - Γνωρίστε τη Ζωφόρο - Παίξτε με τη Ζωφόρο.