Οpen Archives

Το openarchives.gr αποτελεί κεντρική μηχανή αναζήτησης στο σύνολο των ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών και ιδρυματικών αποθετηρίων. Εκτός από τις υποδομές περιεχομένου του ΕΚΤ, η μηχανή αναζήτησης αυτή πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 56 ακόμα ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια. Το ευρετήριό του περιέχει 413.251 έγγραφα και ενημερώνεται καθημερινά με νέες καταχωρήσεις. Την ευθύνη λειτουργίας και ανάπτυξης του openarchives.gr έχει το ΕΚΤ. Το openarchives.gr σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2006 από τον Ευάγγελο Μπάνο. Η ανάπτυξη του openarchives.gr, με νέα χαρακτηριστικά, πραγματοποιείται, από τον Μάιο του 2011, από το ΕΚΤ σε συνεργασία με τον Ευάγγελο Μπάνο, στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) - Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες".