Τεκμήρια

Επιστημονικό περιοδικό του Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωμαικής Αρχαιότητας/ΕΙΕ.  Δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες  με αντικείμενο την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Αποτελεί εξέλιξη του περιοδικού "Τεκμήρια" το οποίο εκδίδοταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ) από το 1995.

Image: 
Πρόσφατες καταχωρήσεις: