Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να διατηρούν ένα δημόσιο προφίλ, να διαρθρώνουν και να αναπτύσσουν το δίκτυο επαφών τους και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο.  Η παρουσία του ΕΚΤ στις σελίδες των μεγαλύτερων κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter κ.ά.) επιτρέπει την κοινωνική δικτύωση για τους χρήστες του ΕΠΣΕΤ και τους προσφέρει τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα με τον οργανισμό, να ενημερώνονται για τις δράσεις του έργου, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του περιεχομένου και των δράσεων του ΕΠΣΕΤ.