Ψηφιοθήκη ΕΠΣΕΤ

Η Ψηφιοθήκη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) βρίσκεται στον δικτυακό τόπο του ΕΠΣΕΤ και λειτουργεί ως ένα κεντρικό σημείο στο οποίο κανείς μπορεί να βρει ταξινομημένα κείμενα με τις μελέτες και εκδόσεις που παράγει το έργο, ποικιλία εγγράφων σχετικά με το ΕΠΣΕΤ και τις ερευνητικές υποδομές στην Ευρώπη, εργασίες, παρουσιάσεις και πλούσιο ηλεκτρονικό υλικό σχετικό με τις δράσεις του ΕΠΣΕΤ.