10. Ποιά είναι η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λήψη της υπηρεσίας αποθετηρίων SaaS;

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση saas@ekt.gr με επικεφαλίδα ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Στη συνέχεια, θα σας σταλεί ένα ερωτηματολόγιο για να συμπληρώσετε. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταγράψουμε καλύτερα τις ανάγκες του φορέα σας όσον αφορά την τεκμηρίωση και διάθεση του ψηφιακού σας περιεχομένου. Αφού υποβάλετε το πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, στέλεχος του Γραφείου Υποστήριξης Υπηρεσιών SaaS θα επικοινωνήσει μαζί σας για τα επόμενα βήματα.