14. Σε τι μορφότυπους πρέπει να είναι το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο;