17. Θα μπορούμε να έχουμε αντίγραφα του περιεχομένου μας που έχει ενταχθεί σε υποδομές SaaS;

Είναι δυνατό να παραλαμβάνετε αντίγραφο του περιεχομένου σας (ψηφιακά αρχεία & μεταδεδομένα) ανά τακτά χρονικά διαστήματα.