18. Τα ψηφιακά αρχεία μου βρίσκονται σε άλλη μορφή από αυτή που προσδιορίζετε στις σχετικές προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να λάβω τις υπηρεσίες Saas του ΕΚΤ;

Οι σχετικές προδιαγραφές αποτελούν πρόταση προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για την καλύτερη προβολή του υλικού τους και όχι κριτήριο αποκλεισμού για μελλοντική συνεργασία με το ΕΚΤ.
Για την ορθή διαχείριση άλλων τύπων υλικού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο saas@ekt.gr.