22. Πώς εμφανίζεται ένα ψηφιακό τεκμήριο στο αποθετήριο;

Επιλέγοντας το τεκμήριο που τον ενδιαφέρει, ο χρήστης βλέπει τη σελίδα του ψηφιακού τεκμηρίου.

Στην οθόνη προβολής εμφανίζονται τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου και το ψηφιακό αρχείο. Ο χρήστης  μπορεί να το ξεφυλλίσει, αν είναι βιβλιολογικό υλικό, να εστιάσει σ’ αυτό, αν είναι φωτογραφία ή να το ακούσει και να το δει, αν πρόκειται για ήχο ή βίντεο.