3. Πώς λειτουργεί το Αποθετήριο SaaS που παρέχει το ΕΚΤ ως υπηρεσία;

Το Αποθετήριο SaaS που παρέχει το ΕΚΤ ως υπηρεσία λειτουργεί τόσο εσωστρεφώς, σαν λογισμικό τεκμηρίωσης, όσο και εξωστρεφώς, σαν ένας ιστότοπος, ηλεκτρονικός κατάλογος και πύλη αναζήτησης.

Δεν χρειάζεται τοπική εγκατάστασή του, γιατί το λογισμικό παρέχεται κεντρικά, από τις υποδομές του ΕΚΤ, και χρησιμοποιείται διαδικτυακά, από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. To λογισμικό και τα δεδομένα που καταχωρούνται φιλοξενούνται στο «νέφος». Το μοντέλο αυτό λέγεται SaaS (Software as a Service ή Λογισμικό ως Υπηρεσία).