8. Τι είδους περιεχόμενο μπορεί, ενδεικτικά, να εισαχθεί σε ένα Αποθετήριο;

Δημοσιεύσεις

Βιβλία

Άρθρα

Βιβλιογραφία

Πρακτικά συνεδρίων

Έρευνα

Ερευνητικά συγγράμματα

Πτυχιακές εργασίες

Διπλωματικές

 

Οπτικοαουστικό υλικό

Φωτογραφίες

Ηχητικά αρχεία

Βίντεο

Μουσικές συνθέσεις

Ψηφιακές συλλογές

Mουσειακές συλλογές

Αρχειακές συλλογές

Φωτογραφικές συλλογές

 

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Παρουσιάσεις

Εγχειρίδια

Υποστηρικτικό υλικό

Εργασίες σπουδαστών

Δεδομένα

Βάσεις δεδομένων

Λογισμικό

Ψηφιακές εφαρμογές