Ανοικτότητα

Η ανοικτότητα στο χώρο των  Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών αφορά στη δυνατότητα χρήσης, μετατροπής, επανάχρησης και διανομής δεδομένων, περιεχομένου, λογισμικού και τεχνολογιών χωρίς τη μεσολάβηση τεχνολογικών, νομικών ή άλλων περιορισμών, ή με μόνο περιορισμό την αναφορά στην πηγή ή το δημιουργό.