Απόθεση τεκμηρίου

 Φόρτωση (ανέβασμα) ψηφιακού τεκμηρίου σε αποθετήριο.

SaaS?: