Αποθετήριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Το αποθετήριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με το Εμπόριο και την Επιχειρηματικότητα. Στις συλλογές του αποθετηρίου, μεταξύ άλλων, θα βρείτε υλικό από: Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ) και από το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ), τη δομή εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ. 

Image: