Αποθετήριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

Το Law & Governance Archive- "e-PublicLaw" του EPLO-Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου παρέχει υπηρεσίες αρχειοθέτησης, αυθεντικοποίησης και διάχυσης ακαδημαϊκών πνευματικών προϊόντων που εμπίπτουν στον ευρύτερο  χώρο του Δημοσίου Δικαίου και της Διακυβέρνησης. Στις συλλογές του αποθετηρίου που απευθύνεται σε ερευνητές, σπουδαστές, νομικούς, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να διαβάσει ή να κατοχυρώσει υλικό σχετικό με το Δημόσιο Δίκαιο, μπορείτε να βρείτε ψηφιοποιημένα άρθρα, περιλήψεις εκδόσεων και ψηφιακό περιεχόμενο συνεδρίων.

Image: