Αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού

Το Ιστορικό Αρχείο του Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ) του Δήμου Καλαμαριάς ενσωματώνει, τεκμηριώνει και παρουσιάζει αρχειακό υλικό που αφορά το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής και της Ανταλλαγής Πληθυσμών από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Το αρχείο αναπτύχθηκε σε υποδομή αποθετηρίου για να διευκολυνθεί η ανακάλυψη και η εξερεύνηση του περιεχομένου βάση των αξόνων που αναδεικνύουν τα σημαντικά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες του αρχειακού υλικού. Στόχος είναι η αξιοποίησή του από ιστορικούς, ερευνητές, σπουδαστές, αλλά και από το ευρύτερο κοινό. Στο αποθετήριο θα διατίθενται προφορικές μαρτυρίες προσφύγων πρώτης γενιάς, καθώς και αξιόλογο και πρωτότυπο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό που αποτελείται από δημόσια αρχεία και ιδιωτικές συλλογές.

Image: