Ασφαλής Διαφύλαξη

Είναι η δημιουργία απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας των ψηφιακών πόρων για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας  διαθεσιμότητας και ακεραιότητας τους. Η ασφαλής διαφύλαξη στο Νέφος πραγματοποιείται με την απόθεση του ψηφιακού περιεχομένου σε κατανεμημένους εξυπηρετητές στο Νέφος. Με την εναπόθεσή τους σε εναλλακτικές απομακρυσμένες τοποθεσίες αποθήκευσης, οι πόροι προστατεύονται από κινδύνους που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα. Ο πάροχος της υπηρεσίας αναλαμβάνει την ασφαλή διαφύλαξη και προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο  όποτε αυτό απαιτηθεί. Η ασφαλής διαφύλαξη στο Νέφος πλεονεκτεί έναντι της απόθεσης αντιγράφων σε σταθερά ψηφιακά και αναλογικά υλικά μέσα τα οποία απαρχαιώνονται, είναι συνήθως συγκεντρωμένα σε μια μόνο φυσική τοποθεσία ενώ είναι και ευάλωτα σε καταστροφές.