Ασκληπιός: Ιδρυματικό Αποθετήριο Επιστημών Υγείας Ασκληπιείου Βούλας

Ο Ασκληπιός είναι ένα αποθετήριο στο οποίο συστηματικά συλλέγεται, οργανώνεται, προβάλλεται και διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση ψηφιακό περιεχόμενο σχετικό με τις Επιστήμες Υγείας. Συγκεντρώνει, διατηρεί και προβάλλει την πνευματική παραγωγή του Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας. Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο ανάλογα με το κοινό: περιεχόμενο για επιστήμονες, επαγγελματίες και φοιτητές επιστημών υγείας και περιεχόμενο για τους ασθενείς και το ευρύ κοινό. Προσφέρεται υπηρεσία εγγραφής μελών και φόρμα επικοινωνίας για την ηλεκτρονική επικοινωνία των επισκεπτών του αποθετηρίου με τον φορέα.

Image: