Βιβλιογραφικά δεδομένα

Δεδομένα που καταχωρούνται με βάση περιγραφικά πρότυπα και οδηγίες, χωρίς να περιορίζονται από μια ελεγχόμενη τυποποιημένη ή καθιερωμένη μορφή. Λαμβάνουν «πραγματικές τιμές» (literal values) και μπορούν να καταχωρούνται με τη μορφή free-text, π.χ. τα δεδομένα στο πεδίο «Τίτλος». Αυτά τα μεταδεδομένα προσφέρουν διόδους πρόσβασης στο Αποθετήριο με τη λειτουργία της Αναζήτησης.

SaaS?: