Δεδομένα

Στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Δεδομένο είναι κάθε στοιχείο με τη μορφή κειμένου, εικόνας, ήχου, κ.ά. που εισάγεται στον υπολογιστή για επεξεργασία. Τα δεδομένα προκύπτουν συνήθως από μετρήσεις και μπορούν να οπτικοποιηθούν με τη χρήση γραφημάτων ή εικόνων. Τα δεδομένα ως αφηρημένη έννοια μπορούν να ειδοθούν ως το χαμηλότερο επίπεδο αφαίρεσης από το οποίο προκύπτουν η πληροφορία και μετά η γνώση.  Επιστημονικές φόρμουλες, χημικές συνθέσεις, ιατρικά δεδομένα, δεδομένα που παράγονται από δημόσιες υπηρεσίες, όπως χάρτες, γεωχωρικά δεδομένα, καιρικά δεδομένα, κάθε είδους στατιστικά στοιχεία, κ.ά., είναι μερικά τέτοια παραδείγματα δεδομένων.

Πηγή: Wikipedia