Διαχειριστής

Εγγεγραμμένος χρήστης με δικαιώματα εξουσιοδότησης εγγραφών χρηστών στο αποθετήριο, προσθήκης συλλογών και λήψης στατιστικών χρήσης του αποθετηρίου.

SaaS?: