Διαλειτουργικότητα

Διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα ενός προϊόντος ή συστήματος - του οποίου οι διεπαφές είναι πλήρως δημόσια τεκμηριωμένες - να συνδέεται και να λειτουργεί μαζί με άλλα προϊόντα ή συστήματα, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβασή τους ή φραγμούς στην υλοποίηση.[1] Διαφορετικά, όπως συνηθίζεται να λέγεται, διαλειτουργικότητα είναι η δυνατότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων ή προϊόντων να “μιλάνε” μεταξύ τους.

Πηγή:[1] Ορισμός διαλειτουργικότητας