Διασυνδεδεμένα Δεδομένα

Πρόκειται για μία μέθοδο δημοσίευσης δεδομένων που χρησιμοποιεί  τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού (Web 1.0) όπως HTTP και URIs ενώ παράλληλα στηρίζεται στη σημασιολογική δυναμική του μοντέλου RDF (Web 3.0), για τη διασύνδεση πληροφοριών κατά τρόπο που γίνεται κατανοητός και από τους υπολογιστές. Αυτό επιτρέπει σε δεδομένα από διαφορετικές πηγές να συνδέονται και να παράγεται νέα αξία και νόημα από τη διασύνδεσή τους.

Πηγή: Wikipedia