Εικονική Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη που διαθέτει τις συλλογές της σε ψηφιοποιημένη μορφή και οι υπηρεσίες της είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου.

SaaS?: