Εκκαθάριση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Πρόκειται για τη διαδικασία λήψης άδειας από το δικαιοπάροχο ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση ενός έργου για διαφορετικούς σκοπούς. Η διαδικασία αφορά στη χρήση των έργων των οποίων δεν έχουν παρέλθει τα Πνευματικά Δικαιώματα ή που δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα. Η αναπαραγωγή ενός έργου στο Διαδίκτυο, η χρήση του σε εφαρμογές ακόμη και μή εμπορικού χαρακτήρα, ακόμη και η ψηφιοποίησή του, είναι χρήσεις που απαιτούν την εκκαθάριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Πρόκειται συχνά για μία πολύ κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία ιδίως για παλιότερο υλικό του οποίου ο δημιουργός έχει πεθάνει ή είναι άγνωστος.

Πηγή: Wikipedia