Επανάχρηση Ψηφιακού Περιεχομένου

Πρόκειται για τη διαδικασία εκ νέου χρήσης ενός ψηφιακού αντικειμένου (είτε αυτούσιου, είτε μερικώς) με σκοπό τη δημιουργία παράγωγων έργων.