Ερευνητικές e-υποδομες

Μια  Ερευνητική e-υποδομή  αποτελείται απο  ένα συνδυασμό απο διαδικτυακά διασυνδεδεμένη τεχνολογία (hardware and software), ψηφιακές πηγες ερευνητικού περιεχομένου (δεδομένα, υπηρεσίες, ψηφιακές βιβλιοθήκες), πρωτόκολα και μοντέλα επικοινωνίας (δικαιώματα πρόσβασης και δίκτυα) καθώς απο ανθρώπινο δυναμικό  για την υποστήριξη της σύγχρονης έρευνητικής διαδικασίας που πλέον λαμβάνει χώρα σε διεθνές και συνεργατικό επίπεδο. Οι Ερευνητικές  e-υποδομές παράγουν γνώση και καινοτομία, ενισχύουν την κινητικότητα των επιστημόνων, προωθούν επιστημονικά δίκτυα συνεργασίας και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επίσης, υπόσχονται ανοικτή πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό και ποικιλία ερευνητικών ψηφιακών πηγών. Με αυτά τα δεδομένα, μπορούν να δράσουν ώς πολλαπλασιαστές της συνεργατικής γνώσης σε μεγάλη κλίμακα καθώς θέτουν την τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας και καινοτομίας και ανοίγουν νέους δρόμους στην διεξαγωγή της έρευνας.