Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας

Το Αποθετήριο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν τη Διαπίστευση, τη Μετρολογία και τα Πρότυπα. Το αποθετήριο συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση ανοικτού περιεχομένου, ενώ παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρησή του. Ο σκοπός του αποθετηρίου είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Το αποθετήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών SaaS (Software as a Service) του ΕΚΤ. 

Image: