Η ζωφόρος του Παρθενώνα

Ελληνικά

Η ζωφόρος του Παρθενώνα, ένα μοναδικό έργο τέχνης, παρουσιάζεται σε έναν δικτυακό τόπο που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Η εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από τον Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), απευθύνεται τόσο στους ειδικούς επιστήμονες όσο και στο ευρύτερο κοινό, ενώ διαθέτει και ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά. Σε αυτήν έχουν συγκεντρωθεί και υπομνηματιστεί  στην ελληνική και αγγλική γλώσσα φωτογραφίες, υψηλής ευκρίνειας, όλων των σωζόμενων λίθων της ζωφόρου του Παρθενώνα.

Image: 
Η ζωφόρος του Παρθενώνα