Λέξεις-κλειδιά (ευρετήριο)

Είναι μια μορφή θεματικής ευρετηρίασης, η οποία αποτελείται από μη ελεγχόμενες, ελεύθερες λέξεις που αποτυπώνουν το θέμα του υλικού που περιγράφεται και επιτρέπουν την εύκολη αναζήτηση και ανάκτησή του.

SaaS?: