Λέξεις-κλειδιά (ως όροι αναζήτησης)

Πρόκειται για έναν ελεύθερο όρο ή φράση που καταχωρείται ως κριτήριο αναζήτησης σε οποιοδήποτε πεδίο αναζήτησης ενός ηλεκτρονικού καταλόγου βιβλιοθήκης ή μιας βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάκτηση του τεκμηρίου στο οποίο εμπεριέχεται. Μια σημαντική διαφορά των όρων αυτών από τους αντίστοιχους ελεγχόμενους, είναι η αδυναμία πλήρους σημασιολογίας σε πολύσημους όρους αναζήτησης.

SaaS?: