Μόνιμοι Προσδιοριστές

Μόνιμοι Προσδιοριστές είναι προσδιοριστές σταθερής αναφοράς σε ένα ψηφιακό αντικείμενο όπως ένα αρχείο, μία εικόνα ή ακόμα και ένα πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού. Ο μόνιμος προσδιοριστής είναι σταθερός και δεν αλλάζει ακόμα και όταν μεταβάλλεται το λογισμικό διάθεσης του ψηφιακού αντικειμένου, οι εξυπηρετητές διάθεσης ή ακόμα το Domain Name του αντίστοιχου πόρου. Οι μόνιμοι προσδιοριστές αποτελούν πλήρως απαραίτητη καλή πρακτική για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού αντικειμένου. Οι πλέον διαδεδομένενες τεχνολογίες μόνιμων προσδιοριστών στο χώρο του ψηφιακού περιεχομένου είναι το σύστημα Handle και η δημοφιλής εξειδίκευση του, το σύστημα  Digital Object Identifiers (DOIs).

Πηγές: Digital Preservation Europe και Wikipedia