Ο Eρανιστής

Ο "Ερανιστής" είναι ένα έγκριτο περιοδικό που εκδίδει ο Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού από το 1963. Το περιοδικο φιλοξενεί κυρίως εργασίες μελών του Ομίλου, οι στήλες του όμως είναι ανοικτές σε Έλληνες και ξένους μελετητές που έχουν να εισφέρουν πρωτότυπες συμβολές στη μελέτη του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και γενικότερα στην ιστορία της παιδείας και των ιδεών στη νοτιοανατολική Ευρώπη περί τον 18ο αιώνα.

Image: