Παρόμοια Διανομή

Παρόμοια Διανομή είναι όρος που συναντάται σε άδειες χρήσης ψηφιακού περιεχομένου και ορίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση επί των αρχικών δεδομένων ή του περιεχομένου θα πρέπει να διατίθεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως τα αρχικά δεδομένα ή το περιεχόμενο.

Πηγή: Wikipedia