Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα

Η σηµασιολογική διαλειτουργικότητα αναφέρεται στην χρήση ενός κοινού εννοιολογικού συστήµατος (οντολογίας) βάσει του οποίου διατυπώνεται το σχήµα δεδοµένων κάθε συστήµατος [1]. Αυτό επιτρέπει σε διαφορετικά συστήματα να «κατανοούν» σωστά τη σημασία των δεδομένων που ανταλλάσουν μεταξύ τους. Η διαλειτουργικότητα σε σημασιολογικό επίπεδο ευνοείται ιδιαίτερα από τη χρήση κοινών αναγνωριστικών για την αναφορά σε οντότητες, έννοιες και θέματα, για παράδειγμα μέσω της χρήσης κοινών ελεγχόμενων λεξιλογίων, θησαυρών και αρχείων καθιερωμένων όρων (authority files) [2].

Πηγές: [1] Οδηγός Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης και Διαλειτουργικότητας, ICS-FORTH και

[2] Πλαίσιο Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοικτών Δεδομένων