Συλλογικός κατάλογος

Ένας συλλογικός κατάλογος παρέχει τη δυνατότητα ευρετηρίασης και αναζήτησης των συλλογών και των δεδομένων πολλών επιμέρους ηλεκτρονικών καταλόγων (βιβλιογραφικών ή μη) από ένα ενιαίο σύστημα και γραφικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό υπάρχουν δυνατότητες για προσδιορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης όπως π.χ. τοποθεσία, συγκεκριμένη συλλογή, θεματική κατηγορία, δημιουργός, κλπ., για τον περιορισμό του όγκου των αποτελεσμάτων. Επίσης παρέχονται δυνατότητες διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέσα από τον λογαριασμό κάθε χρήστη, ενημερώσεις για νέες καταχωρήσεις, ιστορικό αναζητήσεων κ.α. Συνήθη πρωτόκολλα που οι συλλογικοί κατάλογοι χρησιμοποιούν για την ανταλλαγή και την ομογενοποίηση των δεδομένων είναι τα Ζ39.50 και OAI-PMH. Μερικά αξιόλογα παραδείγματα συλλογικών καταλόγων είναι οι WorldCat Copac, Amicus, Openarchives.gr, Αργώ, Ζέφυρος.

SaaS?: