Τεκμήριο

Είναι μια πληροφοριακή πηγή σε οποιαδήποτε φυσική μορφή που μπορεί να ταξινομηθεί και να περιγραφεί, για παράδειγμα, ένα βιβλίο, μια επιστολή, μια φωτογραφία, μία καταγραφή ήχου, μία ταινία, ένα άγαλμα.

SaaS?: