Υπηρεσία αποθετηρίων SaaS

Είναι η υπηρεσία του ΕΚΤ που υποστηρίζει την οργάνωση, διαχείριση, διάθεση και αποθήκευση του ψηφιακού περιεχομένου που διαθέτει κάθε φορέας με προτυποποιημένο τρόπο. Η Υπηρεσία Αποθετηρίου SaaS παρέχει στον κάθε φορέα τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του αποθετήριο, με ημι-αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήματος που διαθέτει, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από το προσωπικό του.

SaaS?: