Υπηρεσία Ενιαίας Αναζήτησης

Πρόκειται για ένα σύστημα ανάκτησης πληροφοριών που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν βιβλία, άρθρα περιοδικών, καθώς και ηλεκτρονικές πηγές, όπως ηλεκτρονικά αρχεία και ιστοσελίδες. Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω μίας λειτουργίας και σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας με αποτέλεσμα ο χρήστης να αποφεύγει πολλαπλές ξεχωριστές αναζητήσεις σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και μηχανές αναζήτησης στο Web χωριστά.

Πηγή: Online Dictionary for Library and Information Science