Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο του ΕΠΣΕΤ

Έχοντας διανύσει μια μακρόχρονη πορεία, το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε έγκριτο επιστημονικό περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την έρευνα και καινοτομία.

Περισσότερα...

 

Openarchives

Περιεχόμενο, υπηρεσίες & υποδομές για την έρευνα,
την καινοτομία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό

Digital Repositories

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Διαδραστικός Πολιτισμός

Δείκτες