Ψηφιακό Περιεχόμενο
Ηλεκτρονικά Αποθετήρια Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διαδραστικός Πολιτισμός Δείκτες
Openarchives

 

Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις στο ΕΠΣΕΤ είναι αποτέλεσμα επιτυχημένων συνεργασιών του φορέα με Έλληνες επιστημονικούς εκδότες διεθνούς κύρους στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Θετικές Επιστήμες. Αντλώντας από την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία του φορέα στις ηλεκτρονικές υποδομές και την οργάνωση της πληροφορίας, οι Υπηρεσίες ePublishing του ΕΚΤ θέτουν ως στόχο την υποστήριξη της μετάβασης έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων σε δικτυακό περιβάλλον λειτουργίας, την ανάπτυξη νέων, αμιγώς ηλεκτρονικών, έγκριτων επιστημονικών περιοδικών και την οργάνωση της εκδοτικής διαδικασίας στο διαδίκτυο, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Σε όλα τα στάδια της εκδοτικής δραστηριότητας -από την ψηφιοποίηση μέχρι την δημοσιότητα, το ΕΚΤ ePublishing παρέχει σειρά από υπηρεσίες που εμπλουτίζονται ακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο της ηλεκτρονικής ακαδημαϊκής επικοινωνίας.

Σήμερα, το διαδικτυακό περιβάλλον του ΕΚΤ ePublishing φιλοξενεί τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ και πλήθος απο ηλεκτρονικά βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, υλικό που συνεχώς εμπλουτίζεται.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Μνήμων

To έγκριτο επιστημονικο περιοδικό "Μνήμων" εκδίδεται από το 1971 απο την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Στο περιοδικό δημοσιεύονται πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, άρθρα και βιβλιοκρισίες.

Μακεδονικά

Το έγκριτο περιοδικό "Μακεδονικά" άρχισε να εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το 1940. Αντικείμενο των Μακεδονικών είναι η περισυλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, διατήρηση, μελέτη και δημοσίευση παντός γλωσσικού, αρχαιολογικού, αρχειακού, λαογραφικού υλικού που σχετίζεται με τη Μακεδονία.

 

  Τόμ. 38

Σελίδες