Μελέτες

18/07/2015 Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, κλάδος Τροφίμων & Ποτών
«Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, κλάδος Τροφίμων & Ποτών» Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, 2015
16/07/2015 Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, Φαρμακευτικός κλάδος
«Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, Φαρμακευτικός κλάδος», Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, 2015
15/07/2015 Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012
«Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015
11/07/2015 Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης-Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης-Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση
09/07/2015 Innovation in Greek enterprises 2010-2012
Innovation in Greek enterprises 2010-2012
05/07/2015 Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)
Η κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο των υποτροφιών Marie-Curie: η συμμετοχή της Ελλάδας (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 2007-2013)
02/07/2015 Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα
Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα
25/05/2015 Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2013-Main Indicators
Research and Development (R&D) Expenditure and Personnel indicators in Greece in 2013
25/02/2015 7 years of Excellence in the European Research Area 2007-2013: the case of Greece
Η έκδοση “7 years of excellence in the European Research Area 2007-2013: the case of Greece” παρουσιάζει την ελληνική συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" που υλοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (Εuropean Research Council, ΕRC) στο πλαίσιο το
25/02/2015 Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία
Η έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2013 στην Ελλάδα, τα οποία απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 995/2012.

Σελίδες