Μελέτες

24/02/2015 Εισαγωγικός Οδηγός στα Ανοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα
Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού.
26/03/2013 Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας για Ανοικτό Ψηφιακό Περιεχόμενο
Δρ.Σταθόπουλος Π., Δρ.Χούσος Ν., Σταύρου Γ., Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
19/12/2012 Τομέας Φυσικών Επιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ.(2012), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
05/06/2012 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010: Τομέας Βιοεπιστημών
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
01/06/2012 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν. (2012), Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
01/03/2011 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες: Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι – Υπηρεσίες
Δρ.Σαχίνη E., Δρ. Μάλλιου N., Δρ. Χούσος N., Δρ. Σταθόπουλος Π. Αθήνα, 2011
06/12/2010 Eλληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση επιστημονικών δημοσιευσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Δρ. Εύη Σαχίνη, Δρ. Νένα Μάλλιου, Δρ. Νίκος Χούσος, Μαργαρίτης Προέδρου, Πόλυ Καραγιάννη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα 2010

Σελίδες